Map-Me

Vítejte na stránce participativního mapování Olomouce

Dobrý den,

jmenuji se Lucia Brisudová a jsem studentkou doktorského studijního programu Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve svoji disertační práci se věnuji výzkumu na téma „Rytmičnost a percepce míst v urbánním prostoru“, který je realizován v kooperaci s Manchesterskou univerzitou ve Velké Británii. Výzkum se zaměřuje na rozdílné vnímaní urbánního prostoru pohledem obyvatel měst v čase a výsledky budou kromě samotné disertační práce sloužit pro účely strategického rozvoje obou zkoumaných měst.
Webová aplikace Map-Me, kterou před sebou právě vidíte, obsahuje stručný osobní dotazník, po kterém následuje mapová část se třemi otázkami týkajícími se Vašeho subjektivního vnímaní Olomouce. Celkové vyplnění Vám dohromady nezabere více jak 10–15 minut.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.
___________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby a zapojená pracoviště:

Mgr. Lucia Brisudová
Email: lucia.brisudova@upol.cz
Katedra geografie/Přírodovědecká Fakulta/Univerzita Palackého v Olomouci

Dr. Jonathan Huck
Email: jonathan.huck@manchester.ac.uk
Department of Geography/School of Environment, Education and Development/The University of Manchester
___________________________________________________________________________________

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Potvrzuji, že:

1) Jsem se dostatečně seznámil/a s informacemi o cílech, metodách a průběhu výzkumu (rozšířený informovaný souhlas).

2) V době realizace výzkumu je mi více než 18 let.

3) Rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat. Moje účast ve studii je dobrovolná.

4) Jsem srozuměn/a s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bez nároku na finanční odměnu.

5) Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Je zaručena ochrana důvěrnosti mých osobních dat. Při vlastním provádění studie mohou být osobní údaje poskytnuty jiným než zapojeným subjektům pouze bez identifikačních údajů, tzn. anonymní data pod číselným kódem. Rovněž pro výzkumné a vědecké účely mohou být moje osobní údaje poskytnuty pouze bez identifikačních údajů (anonymní data) nebo s mým výslovným souhlasem.

6) Moje kontaktní údaje (email/ telefonní číslo) budou i po ukončení výzkumu nadále uchovány pro případ sdílení výsledků výzkumu anebo zájmu o opětovnou spolupráci s řešiteli.


Souhlasím
Nesouhlasím

1. Narodil/a jste se v Olomouci?

Ano
Ne

2. Kolik let žijete v Olomouci?


3. Ve které městské části Olomouce bydlíte (Holice, Nové Sady, Neředín, ...)?
Pokud si nejste jistí, můžete využít tento abecední seznam ulic Olomouce, ve kterém naleznete příslušnost k městské části.


4. Který z následujících způsobů přepravy po městě využíváte při pohybu nejčastěji? Vypište jednu nebo více uvedených možností:

➔ veřejná doprava
➔ chůze
➔ auto
➔ kolo
➔ jiný způsob (uveďte jaký)5. Kde trávíte velkou část dne (více jak 10 % Vašeho času když jste mimo domov) (např. práce/škola/volný čas apod.)? Napište také příslušnou ulici.


6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Základní nebo neukončené
Středoškolské bez maturity
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské (Bc.)
Vysokoškolské (Mgr./Ing., Ph.D. a vyšší)

7. V současnosti jste (vyberte jednu možnost, se kterou se nejvíce ztotožnujete).

Student/ka
Pracující
Nezaměstnaný/á
Na mateřské/rodičovské dovolené
V důchodu

8. Věk

18–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
65 let a více

9. Gender

Muž
Žena
Jiné
Nechci uvést

10. Nyní si prosím vygenerujte Vaše vlastní identifikační číslo kliknutím zde.
Zapište si toto číslo prosím také bokem, budete ho potřebovat ve druhé fázi výzkumu.Než budete pokračovat s mapovou části dotazníku, podívejte se prosím na tento krátký videonávod, který Vám pomůže postupovat správně – pro video klikněte zde.

Hotovo

© 2011-2024 Jonny Huck